Na těchto stránkách Vám nabízíme zajímavé www odkazy. Naleznete zde praktické informace, které Vám např. pomohou lépe se orientovat v prostředí úřadů města Plzně, telefonní kontakty a mnoho dalších praktických a užitečných odkazů.

Portál veřejné správy
(brána do úředního světa České republiky)
Registr živnostenského podnikání
Vyhledávání podnikatelských subjektů v Registru živnostenského podnikání.
Plátci daně z přidané hodnoty - DPH
Vyhledávání plátců DPH podle identifikačních čísel (DIČ).
Plátci spotřebních daní
Vyhledávání plátců spotřebních daní podle identifikačních čísel (DIČ).
Evidence úpadců
Vyhledávání v Evidenci úpadců.
Evidence znalců a tlumočníků
Vyhledávání znalců a tlumočníků z Ústředního seznamu znalců a tlumočníků, vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Přehled státních zástupců
Seznamy státních zástupců podle okresů.
Přehled soudců
Seznamy soudců na jednotlivých soudech.
Informační server o státní správě
Ministerstvo spravedlnosti ČR, ústava, zákony, lidská práva, justice, Ústavní soud......
Obchodní věstník
Obchodní věstník - informace o podnikatelských subjektech.
Adresy v České republice
Popisná čísla všech obývaných domů, ulic, měst a obcí v České republice.
Územně identifikační registr adres ČR
Vyhledávání v registru adres všech stavebních objektů, které mají domovní číslo.
Katastr nemovitostí
Informace pro občany o vyřizování správních záležitostí týkajících se katastru nemovitostí. Postup při poskytování údajů z katastru, informace o povolení vkladu do katastru. Přehled zákonů, upravujících katastr nemovitostí.
Formuláře
Archiv formulářů na českém internetu: daně, poukázky, pracovní smlouvy, sociální zabezpečení ...
Adresář českého práva
Vyhledávání, judikatura, databáze, instituce atd.