Základní informace týkající se vyúčtování energií a služeb pro nájemce bytu

Vyúčtování je prováděno na základě dodaných faktur v průběhu kalendářního roku. Jedná se o faktury od místně příslušných dodavatelů:

  • vodného a stočného
  • distribuce elektřiny
  • distribuce plynu
  • a dalších dodavatelských firem (např. odvoz komunálního odpadu apod.)

Jednotlivé služby jsou rozúčtovány dle různých pravidel např.:
  • podle počtu osob
  • podle bytu

Specifické je účtování tepla a teplé užitkové vody, které je prováděno dle vyhlášky č.732/2001 (v platném znění). V případě dodávky tepla a teplé užitkové vody jsou k individuálnímu účtu přikládány přílohy vypracované certifikovanou firmou, která je oprávněna provádět toto rozúčtování. Z předložených příloh je nájemce seznámen s celkovými náklady na zúčtovací jednotku tak i s podrobným rozpisem nákladů na byt.