Zajišťujeme vypracování vyúčtování zálohových plateb na energie a služby v souladu s platným zněním vyhlášky č.372/2001 Sb. o pravidlech pro rozúčtování nákladů na vytápění a dodávku teplé užitkové vody; vyhlášky č.428/2001 Sb. o dodávce vody; případně vyhlášky č. 85/1997 Sb.. 


V rámci ročního vyúčtování zálohových plateb na služby a energie zajišťujeme následující činnosti:

  • zpracování předpisu plateb pro jednotlivé vlastníky, jejich úprav na základě pokynů společenství a zajištění jejich doručení jednotlivým vlastníkům
  • evidence nákladů za energie a služby vzniklých v daném vyúčtovacím období
  • rozúčtování nákladů dle platného zákona o vlastnictví bytů, případně dle pokynů společenství:
    o na jednotlivé vchody v případě více vchodového společenství
    o na jednotlivé vlastníky
  • zpracování a předání individuálního vyúčtování energií a služeb za kalendářní rok
  • zajištění předání složenek na vzniklé nedoplatky či přeplatky pro jednotlivé vlastníky (pouze v případě plateb prováděných prostřednictvím České pošty)