Děkujeme Vám,
že jste zavítali na naše internetové stránky společnosti Karel PRESSL - REALITY s.r.o. Jsme rádi, že nám věnujete svoji pozornost a dáváte nám možnost se Vám krátce představit.


Realitní a správcovská firma Karel PRESSL – REALITY, byla založena majitelem Bc. Karlem Presslem dne 20.května 1998 jako první soukromá firma s individuálním přístupem k vlastníkům realit v plzeňském regionu s podnikatelským záměrem „Zajišťování správy domovního a bytového fondu; prodej bytů a nebytových prostor podle Zákona č. 72/1994 Sb., ve zění pozdějších změn a NOZ.

Sídlo firmy zaujímá strategickou polohu na jednom z nejfrekventovanějších míst v centru Plzně – Americká 49. Po dobu výstavby nové administrativní budovy nás nalezneta v Plzni, Houškova 236/23.  

Působištěm firmy je Plzeňský kraj se zvláštním zaměřením na privatizovaný bytový fond města Plzeň. Aktivními obchodními kontakty a spoluprácí s vybranými realitními kancelářemi a předními bankovními domy na trhu v České republice je firma schopna zajistit realizaci jakékoliv zakázky dle požadavku klienta. 

Za hlavní prioritu naší firmy považujeme osobní přístup jediného vlastníka, který je partnerem pro jednání se statutárními zástupci našich klientů. 

Dále je v plné míře využívána internetová komunikace, telefonní a poštovní spojení. Firma dynamicky a flexibilně reaguje na potřeby svých klientů. Karel PRESSL - REALITY s.r.o. je společností, která se ve svém strategickém vývoji orientuje na kvalitu a komfort služeb pro své zákazníky. Naším základním cílem je udržení a rozvíjení tržní pozice a náklonnosti zákazníků. I do budoucna hodláme koncentrovat svojí pozornost na vytvoření těsných vazeb a vztahů se zákazníky.

Naším cílem je poskytnout našim klientům co nejkvalitnější a nejkomplexnější služby v bytové oblasti.

Osvědčení   osvedeceni 2   Osvědčení