Na těchto stránkách Vám nabízíme zajímavé www odkazy. Naleznete zde praktické informace, které Vám např. pomohou lépe se orientovat v prostředí úřadů města Plzně, telefonní kontakty a mnoho dalších praktických a užitečných odkazů.

Portál veřejné správy
(brána do úředního světa České republiky)
Registr živnostenského podnikání
Vyhledávání podnikatelských subjektů v Registru živnostenského podnikání.
Registr ekonomických subjektů
Databáze firem, organizací a podnikatelů s možností vyhledávání podle kritérií
Plátci daně z přidané hodnoty - DPH
Vyhledávání plátců DPH podle identifikačních čísel (DIČ).
Plátci spotřebních daní
Vyhledávání plátců spotřebních daní podle identifikačních čísel (DIČ).
Databáze ochranných známek
Vyhledávání v databázi ochranných známek přihlášených u Úřadu průmyslového vlastnictví a ochranných známek přihlášených u Světové organizace duševního vlastnictví, platných na území ČR. Databáze českých národních ochranných známek, databáze mezinárodních ochranných známek platných v ČR, databáze všeobecně známých ochranných známek.
Databáze průmyslových vzorů
Vyhledávání v databázi českých průmyslových vzorů přihlášených u Úřadu průmyslového vlastnictví.
Databáze patentů a užitných vzorů
Vyhledávání v databázi patentů, vynálezů a užitných vzorů přihlášených u Úřadu průmyslového vlastnictví.
Evidence úpadců
Vyhledávání v Evidenci úpadců.
Evidence znalců a tlumočníků 
Vyhledávání znalců a tlumočníků z Ústředního seznamu znalců a tlumočníků, vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Přehled státních zástupců
Seznamy státních zástupců podle okresů.
Přehled soudců
Seznamy soudců na jednotlivých soudech.
Informační server o státní správě
Ministerstvo spravedlnosti ČR, ústava, zákony, lidská práva, justice, Ústavní soud......
Obchodní věstník
Obchodní věstník - informace o podnikatelských subjektech.
Adresy v České republice
Popisná čísla všech obývaných domů, ulic, měst a obcí v České republice.
Územně identifikační registr adres ČR
Vyhledávání v registru adres všech stavebních objektů, které mají domovní číslo.
Centrální registr občanů
Informační systém evidence občanů ČR, informace o přidělování rodných čísel, statistické údaje o žijících i zemřelých osobách.
Centrální registr vozidel
Statistické informace o registrovaných vozidlech v ČR.
IS CEDR III-internet
Informační systém CEDR Centrální evidence dotací z rozpočtu obsahuje informace o poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu.
Katastr nemovitostí
Informace pro občany o vyřizování správních záležitostí týkajících se katastru nemovitostí. Postup při poskytování údajů z katastru, informace o povolení vkladu do katastru. Přehled zákonů, upravujících katastr nemovitostí.
Rejstřík politických stran a politických hnutí
Seznam politických stran a hnutí.
Občanská sdružení
Seznam občanských sdružení.
Formuláře
Archiv formulářů na českém internetu: daně, poukázky, pracovní smlouvy, sociální zabezpečení ...
Adresář českého práva
Vyhledávání, judikatura, databáze, instituce atd.