Správu vykonáváme v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb. (Zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony.

Obsah zákona:

 

Část I.
§ 1 - 5
Obecná ustanovení (Vymezení pojmů, Prohlášení vlastníka budovy, Vznik a zánik vlastnictví jednotky)
Část II.
§ 9 - 16
Převody vlastnictví jednotek a výkon vlastnického práva k jednotkám (Smlouva o převodu vlastnictví jednotky, Vlastnictví společných částí domu, Společenství vlastníků jednotek, Práva a povinnosti vlastníků jednotek)
Část III.
§ 17 - 19
Výstavba domu
Část IV.
§ 20
Převod a přechod vlastnictví jednotky
Část V.
§ 21
Práva k pozemku
Část VI.
§ 22 - 28
Zvláštní ustanovení (Zvláštní ustanovení o převodu vlastnictví jednotky, Převody jednotek bytových družstev)
Část VII.
§ 29
Vyčlenění části družstva
Část VIII.
§ 30 - 33
Společná a přechodná ustanovení
Část IX.
§ 33a - 33b
Převody skupinových rodinných domů z vlastnictví bytových družstev (Zánik vlastnictví bytového družstva)
Část X.
Zrušena
Část XI.
Zrušena
Část XII.
§ 36 - 38
Ustanovení závěrečná (Účinnost)


Karel PRESSL – REALITY s.r.o., správce Vaší nemovitosti, veškeré novely tohoto zákona sleduje a výbory společenství informuje o změnách. V případě dotazů týkajících se bytově – právní problematiky se můžete obrátit na pracovníky našeho klientského centra.


Novela zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům řeší problematické situace společenství vlastníků bytových jednotek, které vznikaly v důsledku dosavadní právní úpravy, a to v souvislosti s rekonstrukcemi budov spravovaných společenstvím vlastníků bytových jednotek.

Podle dosavadní právní úpravy bylo například i k nutným úpravám budovy (rekonstrukci a podobně) potřeba souhlasu všech vlastníků bytových jednotek, což vedlo v některých případech k patové situaci, protože se nepodařilo získat potřebný souhlas všech vlastníků.

Novela zákona o vlastnictví bytů tak pomůže řešit obvyklé činnosti, jako jsou běžné opravy fasády a střech. Místo souhlasu všech spoluvlastníků společných částí domu se navrhuje potřeba souhlasu tříčtvrtinové většiny.

Novela výslovně stanoví, že k přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby a o změně stavby je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek.