zajišťujeme zprostředkování vedení podvojného účetnictví.

Při účtování v soustavě podvojného účetnictví nevznikne z činnosti společenství hospodářských výsledek jež by bylo nutno předložit ke zdanění.

Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) je účetní jednotkou která nemá vlastní jmění ve smyslu účetních předpisů, jelikož spravuje pouze majetek vlastníků bytových nebo nebytových jednotek. Finanční prostředky poskytnuté vlastníky jednotek jsou pro SVJ cizími zdroji na úhradu nákladů spojených s údržbou objektu a cen služeb spojených s užíváním bytů, popř. nebytových prostorů. Jedná se o přijaté zálohové platby. V soustavě podvojného účetnictví se účtuje o zálohách na závazkových a pohledávkových účtech v účtové třídě 3 – „Zúčtovací vztahy“. V průběhu účetního období poskytují vlastníci jednotek společenství pravidelné zálohy na úhradu nákladů (výdajů) na správu, údržbu a služby spojené s užíváním bytů (nebo nebytového prostoru). Celkové náklady na správu domu se po skončení účetního období vyúčtují na jednotlivé vlastníky jednotek. Tyto náklady na správu domu budou uhrazeny ze záloh poskytnutých jednotlivými vlastníky.

  • zajišťujeme zpracování daňových přiznání z příjmů nemovitostí
  • zpracováváme výroční zprávy o hospodaření budov