Průběžná evidence dat pro účely ročního vyúčtování energií a služeb

 • evidence počtu osob v bytě

 • evidence předpisu krátkodobých záloh na energie a služby – otop, teplá užitková voda, vodné a stočné, elektřina ve společných prostorách, ostatní dle typu objektu (výtahy, prádelny, svoz odpadu apod.)
 • evidence dlouhodobých záloh na údržbu domu a pozemku tzv. fond oprav
 • evidence předpisu záloh na správu nemovitosti (správcovský poplatek, správní poplatky apod.)


Sledování a evidence prováděných plateb na základě předpisů a činnosti s tím spojené (Česká pošta, banka, pokladna) 

 • zajištění uzavření smlouvy s Českou poštou za účelem výběru předpisů zálohových plateb a převodu těchto plateb prostřednictvím platebního dokladu SIPO (sdruženého inkasa plateb obyvatelstva)
 • provedených plateb na základě předpisu krátkodobých a dlouhodobých záloh
 • zajišťování mimosoudních vymáhání pohledávek společenství, včetně doručování upomínek k zaplacení vymáhaných pohledávek
 • předání přehledu jednotlivých dlužníků výboru společenství za předchozí kalendářní měsíc
 • příprava podkladů pro podání žaloby na dlužníka, včetně zajištění právního zastoupení společenství
 • vyhotovení hlášenky změn při změně platby vlastníka
 • pasporty bytů a budov