Naše společnost se snaží každý rok vytvořit takovou výroční zprávu, kterou si Vás dovolujeme podrobně informovat o účetnictví Vašeho společenství i technických informacích obsahujících nejen konkrétní údaje týkající faktického stavu dlouhodobých záloh na opravy a údržbu domu, výši pohledávek, seznam dlužníků, informací o provedených a plánovaných revizí, oprav či investic, tak i obecných postupech v oblasti bytové problematiky.